Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Δελτία Τύπου Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Υλικό Αρχείου

 

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις 2015 Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 


12-11-2015: Δελτίο Τύπου σχετικά με πρόσκληση για το Πρόγραμμα Εθελούσιων Επιστροφών και Μέτρων Επανένταξης 

09-11-2015: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων-Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

18-09-2015: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και εξοπλισμού ενδοεπικοινωνίας

18-09-2015: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, του ΚΕΠΥ Λέσβου και της Α Κινητής Μονάδας Σάμου

25-08-2015: Πρόχειρος διαγωνισμός (71/2015) για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του Φορέα Υλοποίησης κατά διάρκεια υλοποίησης των Προκαθορισμένων Πράξεων 1 & 3 της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

24-08-2015: Πρόχειρος διαγωνισμός (69/2015) για την παροχή υπηρεσιών για τη «διοργάνωση τριών εκδηλώσεων δημοσιότητας για την προβολή του έργου χρηματοδότηση του κόστους λειτουργιάς του κέντρου πρώτης υποδοχής στο φυλάκιο Έβρου»

21-08-2015: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των συστημάτων υποστήριξης αυτών σε 24ωρη βάση»

13-06-2015: Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου Προμηθευτή Φαρμάκων και Φαρμακευτικών Ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ Λέσβου

13-06-2015: Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια (2) δύο σαρωτών livescan (SCANNER) ανάγνωσης αποτυπωμάτων δέκα (10) δακτύλων και παλάμης για το ΚΕ.Π.Υ. Λέσβου

15-05-2015: Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων για το ΚΕΠΥ Λέσβου

15-05-2015: Προκήρυξη ηλεκτρονικού. διεθνούς, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στο ΚΕΠΥ Φυλακίου και στο ΚΕΠΥ Έβρου

13-05-2015: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή πλυντικών υπηρεσιών στο ΚΕΠΥ Λέσβου

13-05-2015: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πλυντικών στο ΚΕΠΥ Φυλακίου

13-05-2015: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύων (μεταγωγέων) για το ΚΕΠΥ Λέσβου

11-05-2015: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια οικιακών συσκευών στο ΚΕΠΥ Λέσβου και στο ΚΕΠΥ Φυλακίου

11-05-2015: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, ιατρικών μηχανημάτων και υγειονομικού υλικού  για το ΚΕΠΥ Λέσβου

11-05-2015: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών για το ΚΕΠΥ Λέσβου

11-05-2015: Προκήρυξη  (αριθ. 22/2015) για την προμήθεια ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου χειραποσκευών X-RAY με αυτόματο σύστημα εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων και ΤΙΡ για το ΚΕΠΥ Λέσβου

11-05-2015: Προκήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοιχτού διαγωνισμού  (αριθ. 18/2015)  για την παροχή υπηρεσιών για την "Ασφάλεια και φύλαξη προσωπικού, φιλοξενούμενων και εγκαταστάσεων του ΚΕΠΥ Φυλακίου

30-04-2015: Καταγραφή και κατηγοριοποίηση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη) στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014 (Α' 237)

10-04-2015: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Δημοσιότητας για το ΚΕΠΥ Φυλακίου.

05-04-2015: Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Λέσβου - Νέα Ημερομηνία Διαγωνισμού

31-03-2015: Ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής


Το Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου