Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Τύπου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Ευρωπ. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης Ευρωπαϊκό Ταμ. Εξωτερικών Συνόρων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής Χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Υλικό Αρχείου

 

Χρηματοδοτικός μηχανισμός του ΕΟΧ Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου. Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου συστήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αποτελεί θεσμικό όργανό του από το 1994. Τα συμμετέχοντα μέλη του ΕΟΧ είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία, Λιχτενστάιν και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε την 1 Ιανουαρίου 1994 μετά από συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Πρωταρχικός σκοπός του XM EOX στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2009-2014 είναι η συμβολή του στην εξίσωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων εντός του ΕΟΧ και η ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων των δότριων χωρών ( Νορβηγία, Ισλανδία Λιχτενστάιν) και των 16 ωφελούμενων κρατών της ΕΕ μέσω χρηματικών συνεισφορών σε τομείς προτεραιότητας που παρατίθενται ακολούθως:

1. Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

2. Κλιματική Αλλαγή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

3. Κοινωνία Πολιτών

4. Ανθρώπινη και Κοινωνική Ανάπτυξη

5. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣΤΕΥΣΗΣ

Για την Προγραμματική Περίοδο 2009-2014 η Ελλάδα ως ωφελούμενο κράτος μέσω του προγράμματος GR-06 με τίτλο “Ανάπτυξη των δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και της Μετανάστευσης” στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών φιλοξενίας και Διαχείρισης των διαρκώς αυξανόμενων Μεταναστευτικών Ροών. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 781/Τεύχος Β’/ 28-03-2014 άρθρο 1 παρ.22 ως Εταίρος Προγράμματος ( Donor Programme Partner ) ορίζεται η Υπηρεσία UDI (The Norwegian Directorate of Immigration) Νορβηγική Διεύθυνση Μετανάστευσης προκειμένου να προσφέρει τεχνογνωσία αναφορικά με την προετοιμασία ή και την υλοποίηση ενός προγράμματος. (περισσότερα)Το Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου