Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Υλικό Αρχείου

 

15-02-2019: Προκήρυξη για την πλήρωση με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων, 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Ε.Υ.Π. Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση


Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε εδώ το σχετικό Φ.Ε.Κ.

Δείτε εδώ την άιτηση για υποψήφιους Πανεπιστημιακής - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ την αίτηση για υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ τον πίνακα αποκλειόμενων - συμμετεχόντων κατηγορίας ΔΕ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση κατάρτισης πινάκων αποκλειόμενων - συμμετεχόντων κατηγορίας ΤΕ

Δείτε εδώ την ενημέρωση για τους Προσωρινούς Πίνακες Μοροιοδότησης.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση κατάρτισης πινάκων αποκλειόμενων - συμμετεχόντων κατηγορίας ΠΕ3, ΠΕ7 & ΠΕ9

Δείτε εδώ την ανακοίνωση Κατάρτισης Πινάκων Αποκλειόμενων - Συμμετεχόντων Κατηγορίας ΠΕ1 & ΠΕ2

Δείτε εδώ την ανακοίνωση Κατάρτισης Προσωρινών Πινάκων Μοριοδότησης ΠΕ

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Κατάρτισης Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ΠΕ1, ΠΕ3, ΠΕ9, ΤΕ3, ΤΕ4, ΤΕ6

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση Κατάρτισης Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ΠΕ2, ΠΕ7 & ΔΕ7


Το Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου